میکرو سوئیچ پروانه ای تکی

26,500 تومان

در بسته های 20 عددی و هر بسته شامل بیست سوییچ تکی بدون متعلقات و بیست پروانه و خار میباشد

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد20406080
قیمت24,750 تومان24,500 تومان23,500 تومان23,000 تومان