میکرو سوئیچ پروانه ای تکی

33,000 تومان

در بسته های 20 عددی و هر بسته شامل بیست سوییچ تکی بدون متعلقات و بیست پروانه و خار میباشد

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد20406080
قیمت31,250 تومان31,000 تومان30,000 تومان29,500 تومان