میکرو سوئیچ پروانه ای تکی

34,000 تومان

در بسته های 20 عددی و هر بسته شامل بیست سوییچ تکی بدون متعلقات و بیست پروانه و خار میباشد

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد20406080
قیمت29,580 تومان28,900 تومان28,220 تومان27,540 تومان