میکرو سوئیچ پروانه ای تکی

قیمت براساس نقش 37,500 تومان incl.VAT

در بسته های10 عددی و هر بسته شامل10 سوییچ تکی بدون متعلقات و10 پروانه و خار جهت سرویس و نگهداری میباشد

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 20 40 60 80
قیمت 34,500 تومان 33,750 تومان 33,000 تومان 32,250 تومان