میکرو سوئیچ پروانه ای تکی

قیمت براساس نقش 37,500 تومان incl.VAT

در بسته های 20 عددی و هر بسته شامل بیست سوییچ تکی بدون متعلقات و بیست پروانه و خار میباشد

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 20 40 60 80
قیمت 34,500 تومان 33,750 تومان 33,000 تومان 32,250 تومان