لیمیت سوئیچ پروانه‌ای شهاب

قیمت براساس نقش 220,000 تومان incl.VAT

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 5 -10 15 -30 35 -200
قیمت 210,000 تومان 194,000 تومان 190,000 تومان

زمان تحویل با هماهگی با واحد فروش