سنسور توقف پلاستیکی(با آهنربا)

قیمت براساس نقش 260,000 تومان incl.VAT

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 5 -10
قیمت 247,000 تومان