سنسور توقف فلزی شهاب(با آهنربا)

145,000 تومان

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد2 -45 -910 -1920 -30
قیمت140,000 تومان135,000 تومان130,000 تومان125,000 تومان