سنسور توقف فلزی شهاب(با آهنربا)

105,000 تومان

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد2 -45 -910 -1920 -30
قیمت100,000 تومان95,000 تومان90,000 تومان85,000 تومان