دسته بندی نشده

کلید سه گوش کنتاکت دار

قیمت عادی 40,000 تومان incl.VAT

ساخته شده از آلیاژهای سرب و آلومینیوم در دو مدل ساده و کنتاکت دار قابلیت تولید به صورت سفارشی با تبلیغ خاص شرکتها و فروشگاهها

قیمت عادی 25,000 تومان incl.VAT

ساخته شده از آلیاژهای سرب و آلومینیوم قابلیت تولید به صورت سفارشی با تبلیغ خاص شرکتها و فروشگاهها