قیمت عادی 30,000 تومان incl.VAT

ساخته شده از آلیاژهای سرب و آلومینیوم قابلیت تولید به صورت سفارشی با تبلیغ خاص شرکتها و فروشگاهها