قیمت عادی 245,000 تومان incl.VAT

همراه با ۴۰ عدد آهنربا جهت ۵ توقف و با پایه فلزی ضخیم

قیمت عادی 115,000 تومان incl.VAT

همراه با پایه فلزی ضخیم