دسته بندی نشده

روغنگیر شهاب

قیمت عادی 25,000 تومان incl.VAT

این محصول برای جمع آوری روغنهایی که در پایین ریل و محیط چاه آسانسور ریخته می شود طراحی شده است همچنین مناسب برای ریل های T50وT70وT90 می باشد