دسته بندی نشده

روغندان بزرگ شهاب

قیمت عادی 70,000 تومان incl.VAT

نمدهای ضخیم و صنعتی پایه فلزی استفاده از سه نمد برای روغنکاری هر سه حهت ریل جنس بدنه از مواد PP صنعتی

قیمت عادی 65,000 تومان incl.VAT

در کارتنهای 36 عددی