سنسور توقف پلاستیکی(بدون آهنربا)

قیمت براساس نقش 125,000 تومان incl.VAT

همراه با پایه فلزی ضخیم

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 5 -10
قیمت 118,750 تومان