سنسور توقف پلاستیکی(بدون آهنربا)

قیمت براساس نقش 115,000 تومان incl.VAT

همراه با پایه فلزی ضخیم

میزان قیمت بر اساس تعداد خرید (در جدول زیر)

تعداد 5 -10 15 -30 35 -50
قیمت 109,250 تومان 104,650 تومان 100,050 تومان